Innomate

Innovációs program középiskolásoknak.

Az InnoMate program szakmai tartalmi kialakításában és megvalósításában a United Way Magyarország együttműködő partnerei vagyunk. Ebben a projektben  21. századi készségek és kompetenciák fejlesztésével kreatív, kritikusan gondolkodó, vállalkozó szellemű, a világra nyitott fiatalokat képezünk, ugródeszkát biztosítva számukra álmaik megvalósításához.
A program megvalósításához a United Way Magyarország együttműködésben a DIA-val, oktatási és startup szakértők bevonásával saját, speciális oktatási anyagot fejlesztett, melynek elsajátításával a fiatalok a kor igényeinek megfelelő kezdeményező, munkavállalói és vállalkozói készségekre tehetnek szert. A Magyarországon egyedülálló tananyag jelentősen fejleszti a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés nélkülözhetetlen készségeit, de ezen túlmutatóan megteremti a közösségépítés, az üzleti etika és a társadalmi felelősségvállalás alapjait is. Az oktatási anyag az Európai Bizottság EntreComp 2016 kompetencia keretrendszerére épül.
A projekt pilot időszakában 6 iskolával dolgozunk együtt. Munkánk része a pedagógus továbbképzés, a helyi ötletversenyek lebonyolítása, az InnoMate klubok facilitálása és a komplex szakmai tartalom megvalósulásának mentorálása.
2020-03-04T14:19:26+00:00