Kreatív problémamegoldás

Kreatív problémamegoldás2022-03-10T10:46:24+00:00

KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS (DESIGN THINKING)

Ez az eszköztár egy olyan folyamatot ír le, amelyben a fiatalokat egy probléma részeseivé tesszük, felruházzuk őket a megoldáshoz szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal. A közösségi problémákat használjuk kiindulópontul arra, hogy a fiatalokat elgondolkodtassuk, és egyfajta kreatív, megoldáskereső attitűd elsajátításában támogassuk. 

A kreatív problémamegoldás fejlesztése változatos eszközökkel történhet (a rejtvényfejtéstől a modellépítésen át a programozásig), ám mi a DIA-ban egyetlen problématípusra koncenrálunk: a közösségi problémákra. Az elhanyagolt parkokra, a közösségi terek hiányára, a közösség tagjai közti konfliktusokra. Azt gondoljuk, hogy ezeken az összetet, sokszereplős, nyitott végű problémákon keresztül a fiatalok megtapasztalhatják, hogy képesek változásokat kezdeményezni a világban, hatással tudnak lenni mások életére, és felismerik, hogy ők is egy közösség tagjai, amelynek jövőjét illetően felelősséggel és feladatokkal bírnak. 

Ezzel kapcsolatban több projektet is megvalósítottunk mind önállóan, mind pedig közreműködve más szervezetekkel: Speak smart!; Youth to Youth; InnoMate; Változáshozók