DemoLab

Hagyj nyomot!

A DemoLab egy 2018 januárjában indult innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés. A kétéves projektben nyolc magyarországi középiskolában alakultak diákok, tanárok és kortársművészek egyenrangú együttműködésén alapuló kreatív önszerveződő műhelyek (DemoLab-ok), amelyek szabad teret adnak az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös kreatív alkotásnak. A diákok egy saját maguk által választott témát dolgoznak fel úgy, hogy közben megtapasztalhatják a demokratikus vitakultúra erejét és az önszerveződés felelősségét. A félév során lehetőségük nyílik kisebb projektek megvalósítására, más műhelyek meglátogatására, inspiráló kulturális programokban való részvételre, valamint további szakértők, kortárs művészek bevonására is. A folyamat lezárása egy nagy közös nyári táborban (témahét) intenzív alkotómunkán keresztül történik: a diákcsoportok ekkor öntik végleges formába kutatásaik, kísérleteik, eredményét, ami lehet bármilyen rizográf technikával előállított nyomtatott produktum, mint például újság, plakátok, de lehet videó, fotó, kiállítás stb., amit aztán legalább három, általuk kiválasztott színhelyen be is mutatnak majd az ősz folyamán.

A projekt középtávú célja a műhelyek hálózattá alakulása és egy kreatív közösség megteremtése. Mivel a projekt egyik alappillére a diáknyomda, támogatjuk egy a diákok által önállóan működtetett rizográfos technológián alapuló kis kiadó létrejöttét, amit a résztvevők a program időkeretein túl is használhatnak saját publikációk létrehozására, sokszorosítására. A projekt a 2015/2016-ban megvalósult Tanközlöny elnevezésű kezdeményezés módszertanára építve alkalmazza többek közt Célestin Freinet francia reformpedagógus főbb pedagógiai módszereit.

A projekt kizárólagos támogatója az ENSZ Demokrácia Alapja (UNDEF).

www.demolab.hu

2020-03-04T07:52:12+00:00