Keresés
Close this search box.

Pályaválasztók… – foglalkozásterv

Az élet számtalan döntési helyzet elé állít minket, ezek közül azonban talán az egyik legtraumatikusabb az, amikor a középiskola befejezésekor a jövőnkről döntünk.

 

A mi-leszel-ha-nagy-leszel kérdésre mindenkinek egyedül kell választ találnia, ám a keresésben felnőttként segíthetünk. Például azzal, hogy a fiatalokkal közösen gondolkodunk a karriertervezés, pályaválasztás kérdéseiről: milyen elképzeléseik vannak a munka világáról? milyen értékeket tartanak a legfontosabbnak a karrierben? mi jelenti számukra a legnagyobb kihívást a pályaválasztásban? A DIA-ban évek óta foglalkozunk a témával, s most összeállítottunk egy 90 perces foglalkozást, amelyet bármikor bevethettek.

 

 

SandShoes_jaymantri_Fotor

 

 

 választóvonal 

 

Időtartam: 5 perc

A gyakorlat célja: ráhangolódás a témára

Szükséges eszközök: –

A gyakorlat menete:

 1. Jelöljük ki a terem két végpontját: az egyik az “igaz rám”, a másik pedig az “nem igaz rám” állításoknak felel meg.
 2. Mondjuk el a diákoknak, hogy kijelentéseket fognak hallani, s aszerint helyezkedjenek el a terem valamely oldalán, hogy mennyire tartják igaznak saját magukra nézve az elhangzott állítást.
 3. Mondjunk egy állítást, és várjuk meg, hogy a diákok elfoglalják a helyüket. Kérjük meg a fiatalokat, hogy nézzenek körül: ki, melyik oldalon áll?
 4. Néhány lehetséges állítás a gyakorlathoz:
  • Tudom, hogy mi szeretnék lenni, “ha nagy leszek”.
  • Mindenképp tovább fogok tanulni a felsőoktatásban.
  • Aggódom amiatt, hogy nem lesz munkám.
  • Magyarországon képzelem el a jövőmet.
  • Van már valamilyen munkatapasztalatom.
  • Szeretnék egy saját vállalkozást beindítani.

 

 

 elképzelt jövő 

 

Időtartam: 20 perc (a csoport létszámától függően)

A gyakorlat célja: a pályaválasztással kapcsolatos saját gondolatok, tervek felszínre hozása

Szükséges eszközök: –

A gyakorlat menete:

 1. Alkossunk párokat a csoport tagjaiból (ha lehet, akkor olyan diákok dolgozzanak együtt, akik kevésbé ismerik egymást)
 2. Mondjuk el a pároknak, hogy a következő percekben arról beszélgetnek majd, ki hogyan képzeli el a jövőjét 10 év múlva: a párok tagjai felváltva mesélik majd el, hogyan telik el egy napjuk a 10 évvel későbbi jövőben. A pár egyik tagja kérdéseket tehet fel, majd az idő lejártát követően cserélnek: aki eddig kérdezett, az mesél az elképzelt jövőről. Fontos, hogy a diákok annyi információt jegyezzenek meg az elmondottakból, amennyi lehetséges.
 3. Indítsuk el az órát: a pároknak 3-3 percük van a beszélgetésre.
 4. Kérjük meg a párokat, hogy osszák meg az elhangzottakat a csoporttal: a pár egyik tagja mesélje el a társa jövőbeli napját.

 

 

 Munkavállaló Misi 

 

Időtartam: 30 perc (a csoport létszámától függően változhat)

A gyakorlat céljai: feltérképezni azokat a készségeket és ismereteket, amelyekre a munka világában feltétlenül szükségünk lesz, illetve tudatosítani azt, hogy ezekre milyen módon tehetünk szert.

Szükséges eszközök: csomagoló papír, filctollak, A4-es méretben kinyomtatott fogalmak.

A gyakorlat menete:

 1. Alkossunk 4-5 fős csoportokat, és minden csoportnak adjunk egy-egy ív csomagoló papírt , amelyre előzőleg nagy méretben felrajzoltunk egy pálcikaembert: Munkavállaló Misit.
 2. Ragasszuk ki a táblára (vagy jól láthatóan írjuk fel) az alábbi fogalmakat:
  • nyelvtudás
  • diploma
  • szakma
  • műveltség
  • jó megjelenés
  • jó kommunikáció
  • csapatmunka
  • kreativitás
  • önállóság
  • szabálykövetés
  • tapasztalat
  • elméleti ismeretek
 3. Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják végig ezeket a tulajdonságokat: mennyire fontosak a munka világában? Kérjük meg a csoportokat, hogy állítsák fontossági sorrendbe a fogalmakat, és jelenítsék meg őket Munkavállaló Misi rajzán.
 4. Derítsük ki, hogyan gondolkodtak a csoportok: kérjük meg a csoport egy-egy tagját, hogy ismertesse az 1-5. legfontosabb munkavállalói készséget (fontos, hogy ne csak a listát mondják el, hanem indokolják is, hogy mely fogalmak miért az adott prioritást kapták). A válaszokat vezessük a táblán: írjuk fel a sorrendeket.
 5. Elemezzük közösen a válaszokat: melyek voltak azok a tulajdonságok, amelyeket a csoportok egyformán fontosnak tartottak? És melyek azok, amelyeknek a megítélésében nem értettek egyet? Nevezzük meg az ütközési pontokat, és kezdeményezzünk vitát a csoportok között: próbáljunk meg összeállítani egy közös sorrendet az öt legfontosabb tulajdonságból. Fontos, hogy a csoporttagok próbálják meg meggyőzni egymást a prioritásokról érvekkel, ellenvetésekkel.
 6. Üljünk körbe, és beszélgessünk Munkavállaló Misi tulajdonságairól: kérdezzük meg a diákokat, hogy szerintük, hogyan lehet ezekre a készségekre/ismeretekre szert tenni? Melyek azok, amelyeket az iskolában szerezhetünk meg, és melyek azok, amelyeket nem?

 

 

 egyet értesz? nem értesz egyet? 

 

Időtartam: 20 perc

A gyakorlat célja: párbeszédet kezdeményezni a fiatalok között a karrier és a munka világához kapcsolódó kérdésekről, feltérképezni, hogyan gondolkodnak erről a témáról, mely értékeket tartják fontosnak és miért?

Szükséges eszközök:

A gyakorlat menete:

 1. Mondjuk el a csoportnak, hogy állításokat fognak hallani, s azt kell eldönteniük, mi a véleményük az elhangzott kijelentésről: teljesen egyetértenek-e vele? inkább egyetértenek? egyáltalán nem értenek egyet? vagy inkább nem értenek egyet? A terem négy sarkát jelöljük ki 1-1 álláspontnak, a diákoknak azt a sarkot kell választaniuk, amely legközelebb áll a véleményükhöz.
 2. Mondjuk el az első állítást: A munkában nem az a fontos hogy szeressem, amit csinálok, hanem az, hogy meg tudjak élni belőle. Adjunk néhány másodperc gondolkodási időt a diákoknak, majd kérjük meg őket, hogy foglalják el a helyüket a teremben, aszerint, hogy mi a véleményük.
 3. Kezdeményezzünk vitát az így létrejövő álláspontok között. Először az egyetértőket kérdezzük: miért éppen ezt a nézőpontot választották? (gyűjtsünk össze néhány érvet a csoporttól). Majd faggassuk ki az ellenkező állásponton lévőket: nekik mik az érveik, ellenérveik? (Megjegyzés: ha van olyan álláspont, amelyet senki sem választott, akkor azt vagy hagyjuk ki a játékból, vagy foglalkozásvezetőként mi magunk nevezzünk meg néhány érvet, amely az álláspontot alátámasztja, és faggassuk ki a csoportot, mit gondolnak ezekről?)
 4. Ha úgy érezzük, hogy a vita kezd kifulladni (ismétlődnek az érvek, nincsenek újabb szempontok), akkor térjünk át egy következő témára: Diplomával könnyebb boldogulni az életben.
 5. Folytassuk a gyakorlatot az előzőek szerint.
 6. Néhány további állítás a vitához:
 • Az iskola dolga, hogy felkészítsen a munka világára
 • Nem a végzettség számít, hanem az, hogy mi van a fejedben
 • Alkalmazottnak lenni sokkal jobb, mint vállalkozónak.
 • A szüleink generációja pályakezdőként könnyebb helyzetben volt, mint mi.

 

 

 kihívások és segítők 

 

Időtartam: 15 perc

A gyakorlat célja: a foglalkozás lezárása, tanulságok megfogalmazása, reflexió.

Szükséges eszközök: színes cetlik (post-it), tollak

A gyakorlat menete:

 1. Adjunk minden csoporttagnak egy-egy különböző színű post-it cetlit.
 2. Kérjük meg a diákokat, hogy az egyik cetlire írják rá azt a dolgot, ami szerintük a leginkább megnehezíti egy fiatal számára a pályaválasztást. A másik cetlire pedig írják rá, hogy mi vagy ki az, ami/ami segítheti a fiatalokat a pályaválasztásban?
 3. Amikor elkészültek a cetlik, kérjük meg a fiatalokat, hogy egyenként mondják el a saját válaszaikat, a cetliket pedig ragasszák ki a táblára.
 4. Beszélgessünk közösen az elhangzottakról: milyen kihívásokkal kell szembenézniük a fiataloknak a pályaválasztás kapcsán, és hová fordulhatnak tanácsért, segítségért? Egészítsük ki tippekkel, javaslatokkal a fiatalok tudását, ha szükséges, például:
 • hívjuk fel a figyelmet a Munkaügyi Tanácsadók létezésére, ahol kérhetünk egyéni pályaválasztási tanácsadást.
 • mondjuk el, hogy mennyire hasznos lehet másokkal konzultálni: fiatalokkal, akik már egyetemre járnak, vagy dolgoznak, különböző szakmák képviselőivel – tőlük könnyen szerezhetünk fontos információkat az adott területről, megtudhatjuk, hogy mennyire váltotta be az adott képzés vagy szakmai az elképzeléseiket.
 • emlékeztessük a fiatalokat arra, mennyire fontos, hogy tapasztalatokat, és ezen keresztül önismeretet gyűjtsenek: önkéntesként, diákmunkásként vagy éppen közösségi szolgálat keretében például megismerhetnek sokféle foglalkozást, kipróbálhatják a képességeiket, megtapasztalhatják, hogy milyen feladatokban érzik jól magukat, és melyekben nem.

 

***

 

Néhány ajánlott háttéranyag a foglalkozáshoz, a téma további feldolgozásához:

Hova tovább: Hogyan készüljek a munka világába? Online elérhető információs brossúra pályaválasztáshoz fiatalok számára.

Bázis Iskola Program – Kidolgozott foglalkozások az pályatervezéssel kapcsolatban középiskolások számára.

TED előadás – Larry Smith: Miért nem lesz nagyszerű karriered?

 

 

 Takács Viktória

 

 

 

Az élet számtalan döntési helyzet elé állít minket, ezek közül azonban talán az egyik legtraumatikusabb az, amikor a középiskola befejezésekor a jövőnkről döntünk.

 

A mi-leszel-ha-nagy-leszel kérdésre mindenkinek egyedül kell választ találnia, ám a keresésben felnőttként segíthetünk. Például azzal, hogy a fiatalokkal közösen gondolkodunk a karriertervezés, pályaválasztás kérdéseiről: milyen elképzeléseik vannak a munka világáról? milyen értékeket tartanak a legfontosabbnak a karrierben? mi jelenti számukra a legnagyobb kihívást a pályaválasztásban? A DIA-ban évek óta foglalkozunk a témával, s most összeállítottunk egy 90 perces foglalkozást, amelyet bármikor bevethettek.

 

 SandShoes_jaymantri_Fotor

 

 Választóvonal 

 

Időtartam: 5 perc

A gyakorlat célja: ráhangolódás a témára

Szükséges eszközök: –

 

A gyakorlat menete:

 

 1. Jelöljük ki a terem két végpontját: az egyik az “igaz rám”, a másik pedig az “nem igaz rám” állításoknak felel meg.
 2. Mondjuk el a diákoknak, hogy kijelentéseket fognak hallani, s aszerint helyezkedjenek el a terem valamely oldalán, hogy mennyire tartják igaznak saját magukra nézve az elhangzott állítást.
 3. Mondjunk egy állítást, és várjuk meg, hogy a diákok elfoglalják a helyüket. Kérjük meg a fiatalokat, hogy nézzenek körül: ki, melyik oldalon áll?
 4. Néhány lehetséges állítás a gyakorlathoz:
  • Tudom, hogy mi szeretnék lenni, “ha nagy leszek”.
  • Mindneképp tovább fogok tanulni a felsőoktatásban.
  • Aggódom amiatt, hogy nem lesz munkám.
  • Magyarországon képzelem el a jövőmet.
  • Van már valamilyen munkatapasztalatom.
  • Szeretnék egy saját vállalkozást beindítani.

 

 Elképzelt jövő 

 

Időtartam: 20 perc (a csoport létszámától függően)

A gyakorlat célja: a pályaválasztással kapcsolatos saját gondolatok, tervek felszínre hozása

Szükséges eszözök: –

A gyakorlat menete:

 1. Alkossunk párokat a csoport tagjaiból (ha lehet, akkor olyan diákok dolgozzanak együtt, akik kevésbé ismerik egymást)
 2. Mondjuk el a pároknak, hogy a következő percekben arról beszélgetnek majd, ki hogyan képzeli el a jövőjét 10 év múlva: a párok tagjai felváltva mesélik majd el, hogyan telik el egy napjuk a 10 évvel későbbi jövőben. A pár egyik tagja kérdéseket tehet fel, majd az idő lejártát követően cserélnek: aki eddig kérdezett, az mesél az elképzelt jövőről. Fontos, hogy a diákok annyi információt jegyezzenek meg az elmondottakból, amennyi lehetséges.
 3. Indítsuk el az órát: a pároknak 3-3 percük van a beszélgetésre.
 4. Kérjük meg a párokat, hogy osszák meg az elhangzottakat a csoporttal: a pár egyik tagja mesélje el a társa jövőbeli napját.

 

 Munkavállaló Misi 

 

Időtartam: 30 perc (a csoport létszámától függően változhat)

A gyakorlat céljai: feltérképezni azokat a készségeket és ismereteket, amelyekre a munka világában feltétlenül szükségünk lesz, illetve tudatosítani azt, hogy ezekre milyen módon tehetünk szert.

Szükséges eszözök: csomagoló papír, filctollak, A4-es méretben kinyomtatott fogalmak.

 

A gyakorlat menete:

 1. Alkossunk 4-5 fős csoportokat, és minden csoportnak adjunk egy-egy ív csomagoló papírt , amelyre előzőleg nagy méretben felrajzoltunk egy pálcikaembert: Munkavállaló Misit.
 2. Ragasszuk ki a táblára (vagy jól láthatóan írjuk fel) az alábbi fogalmakat:
  • nyelvtudás
  • diploma
  • szakma
  • műveltség
  • jó megjelenés
  • jó kommunikáció
  • csapatmunka
  • kreativitás
  • önállóság
  • szabálykövetés
  • tapasztalat
  • elméleti ismeretek
 3. Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják végig ezeket a tulajdonságokat: mennyire fontosak a munka világában? Kérjük meg a csoportokat, hogy állítsák fontossági sorrendbe a fogalmakat, és jelenítsék meg őket Munkavállaló Misi rajzán.
 4. Derítsük ki, hogyan gondolkodtak a csoportok: kérjük meg a csoport egy-egy tagját, hogy ismertesse az 1-5. legfontosabb munkavállalói készséget (fontos, hogy ne csak a listát mondják el, hanem indokolják is, hogy mely fogalmak miért az adott prioritást kapták). A válaszokat vezessük a táblán: írjuk fel a sorrendeket.
 5. Elemezzük közösen a válaszokat: melyek voltak azok a tulajdonságok, amelyeket a csoportok egyformán fontosnak tartottak? És melyek azok, amelyeknek a megítélésében nem értettek egyet? Nevezzük meg az ütközési pontokat, és kezdeményezzünk vitát a csoportok között: próbáljunk meg összeállítani egy közös sorrendet az öt legfontosabb tulajdonságból. Fontos, hogy a csoporttagok próbálják meg meggyőzni egymást a prioritásokról érvekkel, ellenvetésekkel.
 6. Üljünk körbe, és beszélgessünk Munkavállaló Misi tulajdonságairól: kérdezzük meg a diákokat, hogy szerintük, hogyan lehet ezekre a készségekre/ismeretekre szert tenni? Melyek azok, amelyeket az iskolában szerezhetünk meg, és melyek azok, amelyeket nem?

 

 Egyet értesz? Nem értesz egyet? 

 

Időtartam: 20 perc

Szükséges eszözök: –

A gyakorlat célja: párbeszédet kezdeményezni a fiatalok között a karrier és a munka világához kapcsolódó kérdésekről, feltérképezni, hogyan gondolkodnak erről a témáról, mely értékeket tartják fontosnak és miért?

 

A gyakorlat menete:

 1. Mondjuk el a csoportnak, hogy állításokat fognak hallani, s azt kell eldönteniük, mi a véleményük az elhangzott kijelentésről: teljesen egyetértenek-e vele? inkább egyetértenek? egyáltalán nem értenek egyet? vagy inkább nem értenek egyet? A terem négy sarkát jelöljük ki 1-1 álláspontnak, a diákoknak azt a sarkot kell választaniuk, amely legközelebb áll a véleményükhöz.
 2. Mondjuk el az első állítást: A munkában nem az a fontos hogy szeressem, amit csinálok, hanem az, hogy meg tudjak élni belőle. Adjunk néhány másodperc gondolkodási időt a diákoknak, majd kérjük meg őket, hogy foglalják el a helyüket a teremben, aszerint, hogy mi a véleményük.
 3. Kezdeményezzünk vitát az így létrejövő álláspontok között. Először az egyetértőket kérdezzük: miért éppen ezt a nézőpontot választották? (gyűjtsünk össze néhány érvet a csoporttól). Majd faggassuk ki az ellenkező állásponton lévőket: nekik mik az érveik, ellenérveik? (Megjegyzés: ha van olyan álláspont, amelyet senki sem választott, akkor azt vagy hagyjuk ki a játékból, vagy foglalkozásvezetőként mi magunk nevezzünk meg néhány érvet, amely az álláspontot alátámasztja, és faggassuk ki a csoportot, mit gondolnak ezekről?)
 4. Ha úgy érezzük, hogy a vita kezd kifulladni (ismétlődnek az érvek, nincsenek újabb szempontok), akkor térjünk át egy következő témára: Diplomával könnyebb boldogulni az életben.
 5. Folytassuk a gyakorlatot az előzőek szerint.
 6. Néhány további állítás a vitához:
 • Az iskola dolga, hogy felkészítsen a munka világára
 • Nem a végzettség számít, hanem az, hogy mi van a fejedben
 • Alkalmazottnak lenni sokkal jobb, mint vállalkozónak.
 • A szüleink generációja pályakezdőként könnyebb helyzetben volt, mint mi.

 

 Kíhívások és segítők 

 

Időtartam: 15 perc

Szükséges eszközök: színes cetlik (post-it), tollak

A gyakorlat célja: a foglalkozás lezárása, tanulságok megfogalmazása, reflexió.

 1. Adjunk minden csoporttagnak egy-egy különböző színű post-it cetlit.
 2. Kérjük meg a diákokat, hogy az egyik cetlire írják rá azt a dolgot, ami szerintük a leginkább megnehezíti egy fiatal számára a pályaválasztást. A másik cetlire pedig írják rá, hogy mi vagy ki az, ami/ami segítheti a fiatalokat a pályaválasztásban?
 3. Amikor elkészültek a cetlik, kérjük meg a fiatalokat, hogy egyenként mondják el a saját válaszaikat, a cetliket pedig ragasszák ki a táblára.
 4. Beszélgessünk közösen az elhangzottakról: milyen kihívásokkal kell szembenézniük a fiataloknak a pályaválasztás kapcsán, és hová fordulhatnak tanácsért, segítségért? Egészítsük ki tippekkel, javaslatokkal a fiatalok tudását, ha szükséges, például:
 • hívjuk fel a figyelmet a Munkaügyi Tanácsadók létezésére, ahol kérhetünk egyéni pályaválasztási tanácsadást.
 • mondjuk el, hogy mennyire hasznos lehet másokkal konzultálni: fiatalokkal, akik már egyetemre járnak, vagy dolgoznak, különböző szakmák képviselőivel – tőlük könnyen szerezhetünk fontos információkat az adott területről, megtudhatjuk, hogy mennyire váltotta be az adott képzés vagy szakmai az elképzeléseiket.
 • emlékeztessük a fiatalokat arra, mennyire fontos, hogy tapasztalatokat, és ezen keresztül önismeretet gyűjtsenek: önkéntesként, diákmunkásként vagy éppen közösségi szolgálat keretében például megismerhetnek sokféle foglalkozást, kipróbálhatják a képességeiket, megtapasztalhatják, hogy milyen feladatokban érzik jól magukat, és melyekben nem.

 

***

 

Néhány ajánlott háttéranyag a foglalkozáshoz, a téma további feldolgozásához:

 

Hova tovább: Hogyan készüljek a munka világába? Online elérhető információs brossúra pályaválasztáshoz fiatalok számára. 

 Bázis Iskola Program – Kidolgozott foglalkozások az pályatervezéssel kapcsolatban középiskolások számára. 

TED előadás – Larry Smith: Miért nem lesz nagyszerű karriered? 

 

összeállította:  Takács Viktória