Indul a Speak Smart Program!
#Háztáji 2015.10.12

Innováció és kreatív problémamegoldás: erről szól a Speak Smart!, a DIA most induló, középiskoláknak szóló készségfejlesztő programja. A programra pedagógusok jelentkezését várjuk.  

 

speak smart cover.001

 

Középiskolai program a jövő problémamegoldói számára

 

A Speak Smart! projekt olyan középiskolák számára kínál együttműködést, amelyek folyamatosan keresik a lehetőségeket arra, hogy diákjaik már a középiskolában találkozzanak izgalmas kihívásokkal, és gyakorolják a későbbi helytálláshoz szükséges készségeket. 

A Speak Smart! célja, hogy a diákok olyan tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az innovatív gondolkodás és kreatív problémamegoldás terén, amelyek a későbbiekben az élet valamennyi területén segítségükre lehetnek. A program emellett lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak a közösségi problémák megvitatásába és megoldásába, részvételükkel hozzájáruljanak saját közösségük, településük jövőjének alakításához.

 

 5 ok a bekapcsolódásra 

 

  1. SZAKMAI FEJLŐDÉS: iskolánként 2 pedagógus térítésmentesen részt vehet egy háromnapos módszertani továbbképzésen, amelynek középpontjában a probémamegoldás és innovatív gondolkodás fejlesztésének módszerei állnak.
  2. SZAKMAI TÁMOGATÁS ÉS ÚJ KAPCSOLATOK: a programban résztvevő peda-gógusok egy országos tanári közösség tagjaivá válnak. A képzést követően szakmai mentorálást biztosítunk számukra.
  3. ÚJ KÖZÖSSÉGI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN: a Speak Smart! egy egyedülálló módszertanra épülő kezdeményezés, amely különlegessé teheti az iskolát, és segíti az intézményt abban a törekvésben, hogy valós kihívásokra készítse fel diákjait.
  4. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS: iskolánként 30 diák részt vehet egy komplex, készség-fejlesztő programsorozatban, melynek részeként egy helyi problémát térképez-nek fel, és kidolgoznak egy innovatív megoldási ötletet.
  5. DÍJ: a Speak Smart! projekt részeként megszülető három legjobb ötlet a program végén 100 000 forintos támogatásban részesül.

 

 Mit vállalnak a résztvevők? 

 

Részt vesznek a budapesti, háromnapos mód-szertani továbbképzésen. 

Iskolájukban elindítanak egy Speak Smart Klu-bot: 30 diák részvételével megvalósítanak két konzultációs napot 4,5 óra időtartamban.

Részt vesznek a Speak Smart! Fórumon, ahol kihirdetjük a három nyertes ötletet. 

 

 Mit nyújtanak a szervezők? 

 

Ingyenes részvételt a képzésen (szállás, ellá-
tás biztosításával, utiköltségek térítésével).

Folyamatos mentorálást, valamint a konzultá-ciós napok étkezési költségeinek biztosítását.

Szakmai hátteret, ingyenes módszertani tartalmakat, tanúsítványt a részvételről.

 

 A Speak Smart! elemei időrendben 

 

 

speak smart idorend.001.jpg.001

 

 JELELENTKEZÉS 

 

Jelentkezni egy online regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével lehet.

 

Határidő: 2015. október 26. 12.00.

 

 REGISZTRÁLOK 

 

 

A projekt az Európai Unió által kezdeményezett Strukturált Párbeszéd folyamat hazai megvalósulása. A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy az Erasmus + Program véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.