Keresés
Close this search box.

Mutatóujjal a fedélzeten

Az Egy hajóban evezünk közösségi vitaklubjaink vezetőivel kialakulóban van egy hagyomány, hogy félévente legalább egyszer külön, a résztvevő fiatalok nélkül találkozzunk és építsük ezt a kis közösséget is nemcsak kapcsolatok, de szakmaiság terén is. Egy éve még rövidebb, online alkalmakat tartottunk, tavasszal viszont már egy egész napos eseményen találkoztunk. Ezt folytatva november 18-án egy módszertani és networking eseményt tartottunk, ahol a seniorok és juniorok mellett mi, a DIA stábja is részt vettünk.

 

1. blokk: Csapatépítés, ismerkedés

Izgalmas volt látni, hogy milyen jókedvvel alakulnak az új találkozások és az újra találkozások a vitaklubjaink vezetői között is! Így nem volt nehéz a csapatépítős blokkot egy rapid-randival kezdeni, ahol a résztvevők párban beszélgettek többek között arról is, hogy milyen kihívásokat éreznek magukban a vitaklubvezetői szerepük kapcsán. Aztán egy kicsit kiléptünk a verbalitásból, mert 4 fős csapatokban színes hajót kellett hajtogatni, csak az egyik kezük mutatóujját használva. Ezek a hajók lettek aztán azoknak az érveknek a hordozói, amik alátámasztották vagy éppen megcáfolták, hogy “ebben a csapatban mindenki ugyanolyan”.

 

2. blokk: Módszertan saját élményben

Ebben a részben a senior vitaklub vezetőket két csapatra osztottuk. Az egyik csoporttal a “Gondolkodó kalap” vitaformát próbáltuk ki, amit Edward de Bono “Hat gondolkodó kalap”című műve ihletett. A probléma, melyre a csapatok szuper megoldási javaslatokat dolgoztak ki, az iskolai erőszak és bántalmazás volt. Majd öt fordulón keresztül, különböző szempontok szerint, kalapok felvételével próbálták egymás és saját megoldási tervüket elemezni, tökéletesíteni. Összességében, a téma komolysága ellenére, egy nagyon jó hangulatú és izgalmas vitaformát ismerhettünk meg.

A többi senior vitaklub vezetővel a kérdezés módszertanának és a különféle kérdés típusoknak megismerését követően egy gyakorlatban próbáltuk meg alkalmazni a jó kérdésfeltevést. A klasszikus Lovag és Lady gyakorlatban a kérdezésé volt a főszerep, majd a reflexió során azt is megvitattuk, hogyan és milyen módon lehetne bevezetni a kérdezést a vitaklubokban és miért van magának a kérdezésnek is ugyanakkora szerepe egy jó vitában, mint egy jól összerakott érvnek. 

Ezalatt a junior vitaklub vezetőkkel külön csapatban, egy érv-ellenőrrel hangolódtunk rá a vita alapozására. A fókuszban ezután egy közös szimpátiasorrend kialakítása volt egy fordulatos és meglehetősen hiányos történet kapcsán. A Leila és Mohamed gyakorlatot természetesen velük is vitázva vittük végig, az egyéni, majd kiscsoportos sorrendhez érveket kellett gyűjteniük és bemutatniuk a konszenzus kialakítása érdekében.

 

3. blokk: VoxPop vitaklubos témában

Szerettünk volna egy olyan tételmondat körül vitázni, mely aktuális lehet a vitaklubjaink számára, így a következőt vitattuk meg három kis asztal körül: Időpazarlás rendszeresen csapatépítéssel foglalkozni a vitaalkalmak során. Nagyon izgalmas volt látni, mennyi új érv jön be a játékba, illetve hogy a vitázók véleménye a témában is változik, alakul, hatással vannak egymásra, inspirálódnak a mentőövekből. 

 

4. blokk: Differenciálás és tematika asztalok

Nem kis kihívást jelentett 18 percben nehézségekről szót ejteni és még megoldási lehetőségeket is párosítani az egyes elemekhez, de hát a vitaklubvezetőink már számos alkalommal bizonyították rátermettségüket, így az idő szűke sem jelentett akadályt. Két csapatban szedtük össze mitől lehet nehéz egy-egy vitaalkalom, mit hátráltat a résztvevők közötti tudásbéli, korosztályi, vagy éppen érdeklődésbéli eltérés, és hogyan lehet ezt kiegyenlíteni. Azaz hogyan lehet például egy nagyobb háttértudással rendelkező résztvevőt olyan helyzetbe hozni a VoxPop játék segítségével, ami számára annak ellenére tud fejlődést és kihívást jelenteni, hogy a résztvevők között kevesebb háttértudással rendelkezők is vannak, akik számára szintén élvezetessé, sikerélmény alapúvá fontos tenni a saját tanulásukat is. Nagyon jó hangulatú volt az ötletelés és remek megoldások, alternatívák születtek. 

A másik asztalnál egy-egy tematika sablonba gyűjtöttek a vitaklub vezetők ötleteket. Ehhez A vitaklubok útja ábra segítségével mindenki kijelölt egy-két célt illetve területet, majd lázas kutatómunkába kezdett, hogy a korábbi eseményeink gyakorlatgyűjteményeiben illetve a kiadványainkban találjon legalább egy ehhez passzoló gyakorlatot. Ebben természetesen mi is segítettünk, a hasonló területeken keresgélők pedig együtt is ötleteltek, így néhány egészen egyedi gyakorlatvariáció is született.

Az eseményt egy Kormánykerék-rakomány fantázianévre hallgató reflexiós körrel zártuk, ahova mindenki behozott egy-egy gondolatot, amit a vitaklubjába elvisz és egyet-egyet, amin változtat. Remek volt látni, mi minden csapódott le ebből a napból!

 

A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.